Met veel inzet en daadkracht heeft Anneke de afgelopen 16 jaar veel mensen geholpen en/of de weg gewezen naar het juiste loket. De Bewoners van Zaanstad kunnen op haar rekenen.In haar portefeuille heeft ze de Wet Maatschappelijk Ondersteuning en Wet Werk en Bijstand (WMO en WBB).Twaalf jaar heeft ze volgehouden dat 1 coach in een probleemgezin veel beter overzicht heeft en kan steunen en rust kan brengen dan 6 coaches die vervolgens niet weten wat de ander doet. Het duurde tergend lang maar nu wordt het een feit.
Zorgen maakt ze zich over al die ouderen en mensen die van de bijstand moeten leven. Sommigen gehandicapte mensen daarvan kunnen alleen onder begeleiding van een job-coach werken en anderen zonder. Voor hen moet beschut werken blijven bestaan. Anneke vindt het schandalig dat anno 2014 steeds meer mensen naar de voedselbank moeten gaan. Anneke kiest voor Zaanstad voor Iedereen omdat het sociale gezicht daarbij in goede handen is! Bewoners kunnen op mij rekenen.