Vragen die gesteld zijn overbodig?

 

Fractieleden Roland van Braam (SP) en Romkje Mathkor (GroenLinks) hebben vragen gesteld aan het college van B&W over de bezetting van de meldkamer veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Deze vragen heeft Gerben Eijzinga van Zaanstad voor Iedereen al eerder gesteld aan de veiligheidsregio. Het antwoord was toen dat er inderdaad een krappe bezetting is ontstaan, maar dat de veiligheid van onze inwoners nog steeds gegarandeerd is.

De meldkamers van de regio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland zullen samengevoegd worden. Door de achterstand in het C2000 netwerk heeft het ministerie besloten om de samenvoeging tijdelijk op te schorten. Ook dit was toen al bekend en ook toen heeft de veiligheidsregio geantwoord dat de continuïteit gewaarborgd blijft.