01. Openbare orde en veiligheid

02. Sociaal

03. Financiën

04. Woningbouw

05. Sport

06. Jeugd

07. Onderwijs

08. Senioren

09. Zorg

10. Maak Zaanstad

11. Verkeer en vervoer

12. Economische zaken en werkgelegenheid

13. Recreatie en horeca

14. Cultuur

15. Milieu en leefbaarheid

16. Openbare ruimte

17. LHBT